ylapalkki

 

 

 

 

Lesser Banishing Ritual of Pentagram
(Vähäisempi pentagrammilla karkotusrituaali)

Lesser Banishing Ritual of Pentagram, tästä eteenpäin tekstissä LBRP, on seremoniallisen magian kulmakiviä ja taitaapa joku tituleerata kyseistä rituaalia seremoniallisen magian tärkeimmäksi työkaluksi. Rituaali on Hermetic Order of the Golden Dawnin luoma, vaikkakin usea rituaalin osa juontaa juurensa jo paljon kauempaa historian hämärästä. Nojaan artikkelini Israel Regardien kirjaan The Middle Pillar, jonka rituaalikaavan pyrin suomentamaan ja muita huomioita referoimaan mukaan kirjan lehdiltä. Itse rituaalissa käytettävä kieli on alkuperäisessä asussaan kuten Regardie sen kirjassa esittää.

Israel Regardie on Golden Dawnin piirissä tunnettu vaikuttaja, jonka kirjoitukset ovat vaikuttaneet myös laajalti länsimaiseen magiaan ja mystiikkaan. LBRP:n klassisessa versiossa käytetään hepreankielisiä termejä. Ne kenelle nämä aiheuttavat närästystä, voinevat loikata tutkimaan suoraan muiden järjestelmien versioita, joista löytynee sopivammat termit ja olomuodot kunkin omaan maailmankuvaan nivoutuen. Pitkin internetiä on löydettävissä hyvinkin paljon eri variaatioita rituaalista ja jumaluuksista/voimista/arkkityypeistä joita kaavassa voi käyttää. Keskityn itse kuitenkin Regardien tarjoamiin esimerkkeihin.

Regardien muunnoksia kannattaa tarkastella kriittisin silmin. Shamanistiseen versioon on yhdistelty välillä aika radikaalilla tavalla Amerikan mantereen eri intiaaniheimojen jumaluuksia.

Mihin rituaalia sitten käytetään ja miksi? Siinä missä toiset kehuvat sitä hyväksi poikkimaagiseksi työvälineeksi, jota voi käyttää puhdistamiseen ja suojelemiseen, on kyseinen ajatustapa toisille rituaalia väheksyvä ja sen olomuodon pelkistämistä yhteen näkökulmaan. LBRP on seremoniamaageille väline, jonka avulla maagikko heijastaa makrokosmosta - suurta universumia - mikrokosmokseen eli itseensä. Rituaali heijastaa maagikon spirituaalisia tavoitteita ja muokkaa maagikon alitajuntaa. Rituaalin säännöllisellä suorittamisella haetaan sellaista astrofyysistä tilaa, jonka avulla oma paikka universumissa hahmottuu selkeämmin. Rituaalia voidaan käyttää kun halutaan päästä eroon negatiivisista ajatuksista ja emotionaalisesta stressistä. Sen avulla myös astraaliset ja psyykkiset häiriötekijät katoavat ympäristöstä.

Käytännössä rituaali auttaa maagikkoa tuntemaan itsensä paremmin. Tämä voi näkyä muutoksena suhteessa omaan kehoon ja muiden suhteessa itseen. Rituaali vahvistaa myös maagikon visualisointikykyä, parantaa keskittymistä ja tekee henkisesti ja psykologisesti voimakkaammaksi. LBRP on myös hyvin solaarinen eli aurinkokeskeinen rituaali, mikä puolestaan selittää osaltaan sen puhdistavaa vaikutusta. Kaikenlaisten mörköjen ja ikävien otusten on kautta aikojen katsottu välttävän auringonvaloa tai jopa tuhoutuvan siitä.

Symboliikasta ja nimistä

Pentagrammi eli viisikanta on länsimaisessa magiaperinteessä voimakas suojaava symboli. Pentagrammi symboloi "logosta" eli luotua maailmaa. Rituaalissa käytettyjen karkottavien "banishing" pentagrammien tarkoituksena on puhdistaa tila ei-toivotuista energioista. Miksi rituaalissa sitten käytetään karkottavia pentagrammeja? Regardie vastaa kirjassaan, että hän esittelee rituaalista karkottavan muodon siksi, että aloittelijan on paljon tärkeämpi opetella karkottamaan kuin kutsumaan mitään. Kutsumiseen kannattaa tutustua vasta sitten, kun on ensin oppinut tehokkaasti hankkiutumaan eroon ei-halutuista energioista.

Kuusisakarainen tähti tunnetaan yleensä nimillä Heksakrammi tai Daavidin tähti. Se kuvaa makrokosmosta siinä missä pentagrammi mikrokosmosta. Heksakrammi muodostuu kahdesta kolmiosta, jotka kuvaavat Tulta ja Vettä, symboloiden näin täydellisyyttä ja totaalista tasapainoa. Siinä missä pentagrammi symboloi ihmistä, niin heksakrammi symboloi täydellistynyttä ja puhdistautunutta ihmistä, joka on tasapainossa makrokosmoksen kanssa.

Rituaalin ohjeissa käsketään käyttämään pentagrammeja, mutta ne voi korvata eri versioissa myös muilla symboleilla, jotka sopivat kontekstiin paremmin. Egyptiläisessä versiossa on luonteenomaisempaa käyttää Ankhia tai Horuksen silmää. (kts. kuvat) Molemmat symbolit ovat voimakkaan suojaavia; Ankh tarkoittaa ikuista elämää ja Horuksen silmä symboloi terveyttä, kokonaisuutta, suojelua ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. Ankh piirretään tekemällä ensin silmukka myötäpäivään, vetämällä siitä viiva alas ja lopuksi poikkiviiva vasemmalta oikealle. Horuksen silmä piirretään aloittamalla kulmakarvasta vasemmalta oikealle. Seuraavaksi silmän ulkonurkasta yläluomen kautta pupilliin ja alaluomen kautta takaisin silmän ulkonurkkaan. Lopuksi piirretään silmän alapuolella oleva koukeroinen viiva.

Kreikkalaisessa versiossa voi käyttää perinteistä ristiä. Ensin piirretään vertikaali viiva ylhäältä alas ja sen jälkeen poikkiviiva vasemmalta oikealle. Kelttiläisessä versiossa voi käyttää ympyräristiä, eli tasasivuista ristiä, jonka ympärille on piirretty kehä. Se piirretään vetämällä ensin viiva ylhäältä alas, vasemmalta oikealle muodostaen ristin, sekä sitten ympyrä ristin ympärille aloittaen piirtäminen vasemmanpuoleisesta ristin haarasta, kohti myötäpäivää.

Rituaalin klassisessa kaavassa käytetyt arkkienkelit voi nähdä arkkityyppisinä voimina ja jumaluuden aspekteina, joilla jokaisella on oma funktionsa. Arkkienkeleissä yhdistyy näkemys jumalallisista luovista voimista eri elementteihin ja ilmansuuntiin. Arkkienkelit ovat länsimaisessa kontekstissa perinteisesti symboloineet hyvyyttä ja pyhyyttä.

Klassisen version nimistä muutama selventävä sana. YHVH "The Tetragrammaton" on perinteisesti tunnettu korkeimpana ja pyhimpänä jumaluuden nimenä omassa kontekstissaan ja se värisytetään kohti itää, auringon kajastusta, tuoden esiin YHVH:n asema "auringonnousuna" ja kaiken elämän lähteenä. Nimen ensimmäinen kirjain tarkoittaa arkkityyppistä maskuliiniteettia (tao tai animus) ja seuraavan kirjain feminiinisyyttä (yin tai anima). Kolmas kirjain edustaa fyysistä maskuliinisuutta ja neljäs fyysistä feminiinisyyttä. Nimi siis symboloi kaiken perimmäistä ykseyttä, joka ylittää kaikki dualismit. Adonai eli Herra, "Lord", yhdistetään etelään. Nimeen assosioituu sefiroista Malkuth ja ominaisuuksista korkea arvoasema, voima, johtajuus ja ylivalta. Etelässä nimeen yhdistyy myös Tuli ja auringon suurin voima.

Eheieh, "I Am" on Ketheriin yhdistetty jumalallinen nimi. Se yhdistyy lännessä auringonlaskuun, lepoon ja rauhaan. Amentet, "länsi" oli muinaisessa Egyptissä paikka, johon matkatessaan auringonjumala Ra kuoli joka ilta. Länsi symboloi sielun matkaa ja henkisen kasvun päämäärää. Eheieh-nimen värisyttäminen merkitsee siis maagikon esoteerisen työn päämääränä olevaa täydellistä samaistumista Ketherin totuuteen ja ikuisuuteen. Agla muodostuu heprean sanoista "Atah Gebur Le-Olam Adonai", "Thou Art Great Forever", "Sinä Olet Suuri Ikuisesti". Sanat kohdennetaan pohjoiseen, joka symboloi kaikkea pohjoista, mystistä, hiljaista ja universumin tuntemattomia voimia.

Ohjeistusta rituaalin läpiviemiseen

Ennen varsinaista rituaalikaavan läpiviemistä on hyvä meditoida hetki ja rauhoittaa mielensä. LBRP alkaa The Qabalistic Cross:lla eli Kabbalistisella Ristillä, esitän ensin peruskaavan ja sen perään eri järjestelmien versiot. Ristin tekemisen tarkoituksena on luoda maagikon auraan risti, joka hohtaa jumalallista valoa. Risti perustuu kabbalistisen elämänpuun käsitteisiin ja sisältää sen sefiroista Ketherin, Malkuthin, Geburahin, Chesedin ja Tipharethin, jotka tasapainottavat neljä elementtiä maagikon aurassa. Kether/Ilma, Malkuth/Maa, Geburah/Tuli ja Chesed/Vesi. Tipharethia ei lausuta ääneen, mutta se toimii tasapainottava Hengen elementtinä ja sisällytetään kaavaan painamalla kädet sydämen kohdalle.

Regardien kirjassa on vain englanninkieliseen ääntämykseen perustuvat ääntämisohjeet muille kielille, joten jätän ne kokonaan pois. Esimerkiksi kreikkaa ja hepreaa äännetään suurinpiirtein suomalaisittain niin kuin sanat kirjoitetaankin. Kannattaa kokeilla omassa suussa selkeää ääntämystä ja sanan värinän ja resonoinnin löytämistä. Suosittelen tietysti perehtymään käytettyyn kieleen ja järjestelmään myös kieliopintojen puitteissa, jolloin ääntämystä voi hioa kohdalleen.
Värisevän äänen pitäisi saada aikaan resonointia sekä kehossasi että ympäristössäsi. Kabbalistista ristiä tehdessäsi rituaalin alussa harjoitus kohdistuu sisäiseen itseesi. Siksi myös sanojen resonoinnin pitäisi tuntua kehossasi. Pentagrammeja piirtäessäsi toiminta tapahtuu kohti ulkoisia voimia ja tällöin resonoinnin pitäisi keskittyä suusi ulkopuolisiin ympäristöön.

Etenen artikkelissa rituaalikaavassa vaiheittain, jakaen sen pienempiin osiin, joista puolestaan esitän suoraan eri järjestelmien versiot peräkkäin. Eli seuratessasi tietyn järjestelmän kaavaa, etene suoraan osa osalta eteenpäin kyseisen järjestelmän version mukaan. Eri järjestelmien kaavamuutokset on kuitenkin tilan säästämiseksi selkein esittää peräkkäin, eikä kuvata jokaista kaavaa alusta alkaen kokonaan, koska muutokset ovat kuitenkin pieniä ja koskevat käytettäviä yksittäisiä termejä.

Tärkeä pointti rituaalia tehdessä on Todella uskoa sen toimivan. Näe todella ilmaan piirtämäsi pentagrammit ja Usko ja Tiedä niiden olevan siinä. Ajan myötä kun visualisointikykysi parantuu, niin voit nähdä pentagrammit helpommin.


The Qabalistic Cross (Kabbalistinen Risti)

Seiso vartalo itään päin kääntyneenä. Visualisoi miten valkoinen, hohtava valo koskettaa päälakeasi. Kosketa valoa joko oikean käden etusormellasi tai rituaalitikarilla ja vedä sillä valo alas otsallesi. Kosketa otsaasi ja lausu sana ”Atah” saaden se värisemään. (”Thou art” - ”Sinä olet”)

Kosketa rintakehääsi ja tuo valo alas otsalta vieden se etusormella tai tikarilla alemmas niin, että se laskeutuu peittämään sydämen alueen ja jatkuen alas maahan saakka. Visualisoi miten valo kulkee otsalta jalkoihin asti. Värisytä sanaa ”Malkuth” (”The Kingdom” - ”Valtakunta”)

Kosketa oikeata olkapäätäsi ja visualisoi valo sinne. Värisytä ”ve-Geburah” (”The Power” - ”Voima”)

Kosketa vuorostaan vasenta olkapäätäsi ja visualisoi valo sinne. Näe miten vaakasuora valonsäde kulkee oikeasta olkapäästäsi vasempaan ja yhdistää ne. Värisytä ”ve-Gedulah” (”The Glory” - “ja Suuruus”)

Näe miten valoa hohtava risti muodostuu nyt kokonaiseksi ja loistaa päästä jalkoihisi ja olkapäästä toiseen. Avaa kätesi ja käsivartesi levälleen, kehosta ulospäin. Tuo lopulta kätesi yhteen ja paina kämmenet yhteen rintasi korkeudella (kuin hindujen siunaus-asento) tai sormet ristittyinä kuin länsimaisessa kristillisessä rukousasennossa. värisytä ”Le-Olahm, Amen” (”Forever, unto the ages” - ”Aina ja Ikuisesti”)


Egyptiläinen versio

Tehdään saman kaavan mukaan, mutta värisytettävät nimet vaihdetaan Egyptiläiseen järjestelmään sopivaksi:
”Entek Pau” (”Thou Art He who Is" - “Hän on Hän joka On”)
”ta Sutenit” (”The Kingdom” - ”Valtakunta”)
”ta Sakhem” (”The Divine Power” - ”Jumalallinen Voima”)
”ta Djeser” (”And the Glory” - ”Ja Suuruus”)

Liittäessäsi lopuksi kädet yhteen rinnalla, värisytä “ta Taui en Hah” (”the World, Forever” - ”Maailma, Ikuisesti”) ja sano ”Nedj Her” ("Homage to Thee" - "Kunnia Teille")


Kreikkalainen versio (Stauros Kabalistikos)

Toimitaan jälleen saman kaavan mukaan, nimien ollessa nyt Kreikkalaiseen järjestelmään sopivat.
"Sou estin" ("Thine is" - "Sinun on")
"he Basileia" ("The Kingdom" - "Valtakunta")
"kai he Dynamis" ("and the Power" - "Ja Voima")
"kai he Doxa" ("and the Glory" - "Ja Suuruus")

Kädet rinnalle vietynä värisytä "eis tous Aionas ton Aionos" ("to the Aeon of Aeons" "Ajasta aikaan") ja sano "Amen" ("truly" - "Totisesti")


Kelttiläinen versio

"Bhuait, a Cruithear" ("From you, Creator" - "Sinusta, Luoja")
"na Ríoghachd" ("the Kingdom" - "Valtakunta")
"na Nearth" ("The Power" - "Voima")
"´s na Miadh" ("and the Honor" - "Ja Suuruus")

Kädet rinnalle vietynä värisytä "An Talamh, gu síor" ("the World, everlasting" - "Maailma, ikiaikainen") ja sano "Fàilte" ("Hail!" - "Tervehdys!")


Shamanistinen versio

Shamanistinen versio on koottu useasta eri kielestä ja perinteestä amerikan intiaaniheimoilta ja inuiiteilta ja erikieliset erisnimet on lisätty muuten englanninkieliseen kaavaan.

"to WAKANDA" ("The Great Spirit" - "Suuri Henki" - Lakota-intiaanien käyttämä nimitys)
"to MICHABO" ("The Great Hare" - "Suuri Jänis" - Algonquin-heimon mukaan maan luoja)
"to IOSKEHA" (Irokeesien ja Huroneiden luojajumala, joka tunnettiin magian antajana ja demoneiden surmaajana)
"to WHOPE" ("The Peace Goddess" - "Rauhan Jumalatar" - Dakota (Sioux) heimon nimitys)

Kädet rinnalle vietynä värisytä "And to all the Ancestors, I give thanks" ("Ja kaikille Esi-isille, minä annan kiitokseni")

Pentagrammit

Seiso itäänpäin kääntyneenä ja suorita Kabbalistinen Risti ohjeen mukaan. Tämän jälkeen seiso yhä kasvot kohti itää ja piirrä ilmaan etusormella tai tikarilla isokokoinen karkottava pentagrammi. (kärki ylöspäin seisova viisisakarainen tähti. Piirtämään lähdetään ala-vasemmalta ylöspäin kohti kärkeä.) Piirrettyäsi pentagrammin, paina sormesi tai tikarin kärki keskelle tähteä ja värisytä sanaa "YHVH" (the Tetragrammaton)

Pidä koko ajan oikea kätesi kohotettuna, äläkä anna sen missään vaiheessa laskeutua alas. Kun etenet ilmansuunnasta toiseen, pidä yhä käsi koholla suoraan eteenpäin piirrettyjen pentagrammien tasalla. Visualisoi piirtämäsi pentagrammit hohtavan valkoisiksi tai loistavan sinisiksi. Kääntyessäsi ilmansuunnasta toiseen, visualisoi ja piirrä pentagrammien välille samanvärinen leimuava nauha, joka yhdistää kuviot toisiinsa.

Käänny seuraavaksi etelään ja piirrä pentagrammi samalla tavalla kuin edellä. Värisytä "Adonai" ("Lord" - "Herra") Käänny seuraavaksi länteen, piirrä ja visualoi pentagrammi ja värisytä: "Eheieh" ("I am" - "Minä olen"). Käänny lopuksi kohti pohjoista ja piirrä pentagrammi kuten edellä, nyt värisyttäen sanaa "AGLA" ("a notariqon").

Egyptiläinen versio

Toimi muuten kuin edellä kuvatussa versiossa, mutta piirtäessäsi pentagrammia, värisytä "Nudjeru Yebeta" ("Gods of the East" - "Idän Jumalat") ja painaessasi oikean käden sormen tai rituaalitikarin kuvion keskelle, värisytä sanaa "NEF" ("Air" - "Ilma"). Piirrä seuraavaksi pentagrammi käännyttyäsi etelään ja värisytä "Nudjeru Resu" ("Gods of the South" - " Etelän Jumalat") ja seuraavaksi kuvion keskustaa koskiessa värisytä "ASH" ("Fire" - "Tuli"). Käänny länteen ja toista pentagrammin piirtäminen ilmaan entiseen tapaan, värisyttäen "Nudjeru Amenta" ("Gods of the West" - "Lännen Jumalat") ja pentagrammin keskikohtaa koskiessasi sano "MU" ("Water" - "Vesi") Lopuksi pohjoiseen pään käännyttyäsi piirrä pentagrammi ja värisytä "Nudjeru Mehta" ("Gods of the North" - "Pohjoisen Jumalat") ja koskettaessesi kuvion keskustaa, värisytä "TA" ("Earth" - "Maa")

Kreikkalainen versio

Kreikkalainen rituaalikaava on muuten täysin samanlainen kuin egyptiläinen, mutta korvaa värisytettävät termit kreikkalaisilla:
Idässä: "Theios Aer" ("Divine Air" - "Jumalallinen Ilma") ja "Pneuma" ("Spirit" - "Henki")
Etelässä: "Theion Pyr" ("Divine Fire" - "Jumalallinen Tuli") ja "Psyche" ("Soul" - "Sielu")
Lännessä: "Theion Hydor" ("Divine Water" - "Jumalallinen Vesi") ja "Nous" ("Mind" - "Mieli")
Pohjoisessa: "Theia Ge" ("Divine Earth" - "Jumalallinen Maa") ja "Soma" ("Body" - "Keho")

Kelttiläinen versio

Toistetaan saman kaavan mukaan kuin egyptiläinen versio, korvaten termit gaelinkielisillä:
Idässä: "Gaoth an Ear" ("East Wind" - "Itätuuli") ja "Adhar" ("Air" - "Ilma")
Etelässä: "Gaoth a Deas" ("South Wind" - "Etelätuuli") ja "Teine" ("Fire" - "Tuli")
Lännessä: "Gaoth an Iar" ("West Wind" - "Länsituuli") ja "Uisge" ("Water" - "Vesi")
Pohjoisessa: "Gaoth a Tuath" ("North Wind" - "Pohjatuuli") ja "Talamh" ("Earth" - "Maa")

Shamanistinen versio

Shamanistinen versio toimii samalla periaatteella kuin ylimpänä oleva klassinen hepreankielisiä termejä käyttävä versio. Eli kuhunkin ilmansuuntaan kääntyessäsi piirrä pentagrammit ja värisytä:
Idässä: "WABUN" (Algonquin-heimon itätuulen jumala)
Etelässä: "MANITOU" ("The Great Spirit" - "Suuri Henki" - Monen eri heimon nimitys)
Lännessä: "KABUN" (Algonquin-heimon länsituulen jumala, iltahämärän poika)
Pohjoisessa: "INNUA" (Inuiittien termi Suurelle Hengelle)

Evokaatiot

Rituaali jatkuu pentagrammien piirtämisestä invokaatioihin suoraan, joten älä laske koholla olevaa kättäsi, vaan käänny itään. Kohota toinenkin kätesi ja avaa molemmat auki ulospäin kehostasi, niin että vartalosi muodostaa ristin. Tässä osassa rituaalia ei ole tarkoitus kääntyä eri ilmansuuntiin vaan pysyä samassa asennossa koko ajan kasvot kohti itää. Aloita värisyttämällä: "Before me, RAPHAEL" ("Edessäni, Raphael"). Visualisoi eteesi pilvien keskeltä nouseva arkkienkeli, jolla on kädessään Caduceuksen sauva ja yllään kaapu, jossa on väreinä keltaista ja violettia.

Visualisoi taaksesi, eli länteen toinen arkkienkeli, joka nousee merestä kuin Venus ja pitelee kädessään maljaa. Hänellä on yllään kaapu, joka on väritykseltään sininen ja oranssi. Värisytä samalla "Behind me, GABRIEL" ("Takanani, Gabriel). Näe oikealla puolellasi miekkaa kantava arkkienkeli, jonka kaapu leimuaa hohtavan punaisena ja vihreänä. Värisytä "On my right hand, MICHAEL" ("Oikealla puolellani, Michael")

Visualisoi vasemmalle puolellesi, eli pohjoiseen kasvillisuuden seasta, maan pinnalta kohoava arkkienkeli, joka pitelee käsissään kypsää viljaa. Hänen kaapunsa on väritetty sitriinillä, punaruskealla, oliivinvihreällä ja mustalla. Värisytä "On my left hand, URIEL" (vasemmalla puolellani, Uriel). Sano seuraavaksi "For about me flames the pentagram, and within shines the Six-rayed Star." (Ympärilläni leimuaa pentagrammi ja sisälläni loistaa kuusisakarainen tähti")

Toista tämän jälkeen Kabbalistinen Risti samalla tavalla kuin rituaalin alussa.

Egyptiläinen versio

Tee muuten yleisen kaavan mukaan, mutta vaihda kaavaan egyptiläiset termit.
"Before me, HATHOOR, the Mother of Light" ("Edessäni, Hathor, Valon Äiti")
"Behind me, TOUM of the setting sun" ("Takanani, Laskevan auringon Toum")
"On my right hand, SAKHMET, mighty lady of the Flame ("Oikealla puolellani, Sakhmet, mahtava Liekin valtiatar")
"On my left hand, HAPI-WER, the Bull of the Earth" ("Vasemmalla puolellani, Hapi-wer, Maan Härkä")
"For about me flames SEHEDJ" ("A heaven of stars" - "Ympärilläni leimuaa tähtien täyttämä taivas")
"And above me shines TAU NUDJER" ("The star of God" - "Ja yläpuolellani loistaa Jumalten tähti"

Toista lopuksi Egyptiläinen versio Kabbalistisesta Rististä kuten rituaalin alussa.

Kreikkalainen versio

Toistetaan samalla tavalla kuin peruskaava, käyttäen kreikkalaisia termejä:
"Before me, AIOLOS, Guardian of the Winds" ("Edessäni, Aiolos, Tuulten Vartija")
"Behind me, TETHYS, Queen of the Seas" ("Takanani, Tethys, Merten Kuningatar")
"On my right hand, HESTIA, Lady of the Flame" ("Oikealla puolellani, Hestia, Liekin Valtiatar")
"On my left hand, DEMETER, the Great Mother of the Earth" ("Vasemmalla puolellani, Demeter, Suuri Maan Äiti")
"For about me flames STEPHANOS ASTERON" ("A crown of stars" - "Ympärilläni leimuaa tähiten muodostama kruunu")
"And above me shines the DUO TRIGONA" ("Two triangles" - "Ja yläpuolellani loistaa kaksi kolmiota")

Toista lopuksi kreikkalainen versio Kabbalistisesta Rististä samalla tavalla kuin rituaalin alussa.

Kelttiläinen versio

Tehdään samalla tavalla kuin klassisessa kaavassa, mutta käytetään kelttiläisiä termejä:
"Before me, DON, Queen of the Heavens" ("Edessäni, Don, Taivaiden Kuningatar")
"Behind me, LLYR, King of the Sea" ("Takanani, Llyr, Meren Kuningas")
"On my right hand, BRIGID, Lady of the ever-burning Fire" ("Oikealla puolellani, Brigid, Ikuisesti palavan Tulen Valtiatar")
"On my left hand, CERNUNNOS, Lord of the Forest" ("Vasemmalla puolellani, Cernunnos, Metsän Valtias")
"For about me are NA DÈATHAN" ("the Gods" - "Ympärilläni Jumalat")
"And in the center is CO-COTHROM" ("Equilibrium" - "Ja keskellä on tasapaino")

Lopuksi toistetaan kelttiläinen versio Kabbalistisesta Rististä kuten rituaalin alussa.

Shamanistinen versio

Toimitaan muuten samoin kuin klassisessa kaavassa, mutta käytetään erilaisia termejä:
"Before me, SILA, of the Air" ("Edessäni, Sila" - Eskimoiden ilman ja universumin energian jumala)
"Behind me, AULANERK, ruler of the waves" ("Takanani, Aulanerk, aaltojen hallitsija" - Inuiittien merenjumala)
"On my right hand, ABABINILI, of the flames" ("Oikealla puolellani, Ababinili" - Chickasaw-heimon tulen jumala)
"On my left hand, NOKOMIS, the Grandmother" ("Vasemmalla puolellani, Nokomis, Isoäiti" - Algonquin-heimon maan jumalatar)
"For about me are the Four Winds" ("Ympärilläni neljä tuulta")
"And upon me shines UTEA" ("Ja yläpuolellani loistaa Utea" - Yaqui-heimon Voiman "Power" jumala, Voiman jonka antoivat esi-isät.")

Lopuksi suoritetaan Shamanistinen versio Kabbalistisesta Rististä samoin kuin rituaalin alussa.

Thuleia

Lähteet:
Israel Regardie: The Middle Pillar - The Balance Between Mind and Magic (Chic ja Sandra T. Ciceron editoima ja täydentämä versio) Llewellyn Publications, USA, 2003 johon suosittelen tutustumaan lähemmin syventävän tiedon hankkimiseksi.

Frater Kristian Aeternitas: Bigua Salutis, Eripainos (luvut IV-VII), Julkaisematon käsikirjoitus

Aiheeseen pureutuvat myös muut Regardien ja Golden Dawnin jäsenten kirjoittamat teokset ja aiheesta on saatavilla useita kattavia sivustoja netissä.

Juttu on ilmestynyt aiemmin Lehto - Suomen Luonnonuskontojen yhdistys ry:n Seita-lehden numerossa 4/2004.

Huom! Sivuston tekstit ja kuvat ovat tekijänoikeuslain alaisia. Ilman lupaa kopioiminen on kielletty. Lyhyitä lainauksia tehdessä on kohteliasta mainita lähteenä sivuston nimi.

-täsmähaku
 
 
 

 

     
alapalkki